• Analiza eligibilităţii firmei şi a ideii de proiect – SERVICIU GRATUIT
  • Estimarea punctajului și recomandări pentru optimizarea acestuia – SERVICIU GRATUIT
  • Elaborarea proiectului (plan de afaceri, cerere de finanţare, studiu de fezabilitate, analiză financiară, anexe)
  • Asistenţă în etapa de evaluare a proiectului
  • Asistenţă în etapa de contractare

INFORMAȚII

0737 205 476

  • Elaborarea documentaţiilor de achiziţii
  • Elaborarea rapoartelor de progres și a raportului final
  • Elaborarea cererilor de plată și/sau rambursare
  • Elaborarea notificărilor, actelor adiționale și altor documente solicitate de finanțator

INFORMAȚII

0737 205 476
qode-eliptic-slider

Misiunea Ascending

este de a sprijini afacerile mici și mijlocii din România în accesarea finanțărilor nerambursabile europene și guvernamentale, prin acordarea de servicii de consultanță la cel mai înalt nivel calitativ, cu responsabilitate și profesionalism. Clientul nostru devine partenerul nostru, prin dezvoltarea de relații durabile și profitabile. Încrederea cu care ne investesc clienții noștri ne onorează și ne angajează la autoperfecționare și dezvoltare continuă.

a