PROGRAM DE FINANȚARE PENTRU DIGITALIZAREA IMM-URILOR

PROGRAM DE FINANȚARE PENTRU DIGITALIZAREA IMM-URILOR

MĂSURA 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII IMM-URILOR

INSTRUMENT DE GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE  SĂ SPRIJITE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Obiectivul programului este de a sprijini digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru. Această subcomponentă va aborda una dintre principalele provocări cu care se confruntă IMM-urile: presiunea de a-și adapta modelele de afaceri la realitățile digitale.Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum:

achiziții de hardware TIC;
achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
achiziții de tehnologii blockchain;
achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
achiziționare website de prezentare;
achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

 

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

a)20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

b)20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

c)20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

 

Valoarea ajutorului de minimis reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile mici și mijlocii.

 

Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
d) au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
e) nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor.

 

Nu sunt eligibile întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN:

a) 5829 – Activități de editare a altor produse software;
b) 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
c) 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
d) 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
e) 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
f) 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
g) 6312 – Activități ale portalurilor web;
h) 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
i) 7211– Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
j) 7219– Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie.

No Comments

Post A Comment