Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru IMM-uri

Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru IMM-uri

Anul 2020 este ultimul an din perioada de programare a fondurilor europene 2014 – 2020. Nu este un an foarte generos în finanțări nerambursabile pentru întreprinderi mici și mijlocii, însă având în vedere contextul actual de criză generat de coronavirus, sunt declarații oficiale că vor fi suplimentate fondurile pentru sprijinirea mediului privat. Vă prezentăm în continuare programele disponibile în acest moment.

 

Innovation Norway – Growth – Investiții în IMM-uri inovatoare în domeniile industriei ecologice, creșterii albastre și IT&C

Inovația industriei ecologice

 • Dezvoltare, implementare și investiții în tehnologii inovatoare ecologice
 • Dezvoltarea de produse și servicii ecologice
 • Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”

 

TIC

 • Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor TIC
 • Dezvoltarea de produse / procese / soluții folosind componente IOT

 

Finanțare nerambursabilă: Între 200.000 și 2.000.000 euro, cca. 50% cofinanțarea solicitantului

Termen de depunere: 17 septembrie 2020

 

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Cercetare – produse inovatoare: Finanțare pentru consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020.

Activitățile finanțate pot fi:

 • Pilotarea;
 • Testul;
 • Validarea sistemelor în condițiile de lucru din lumea reală;
 • Validarea modelelor de afaceri;
 • Cercetarea pre-normativă și stabilirea standardelor.

 

Contribuția maximă UE pe acțiune este de 3 milioane euro (rata de finanțare: 70% pentru companiile cu profit, 100% pentru companiile non-profit)

Cut-off 2020
09 Iunie
27 Octombrie

 

Programul Orizont 2020: EIC Accelerator – Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Produse inovatoare, scalabile la nivel european/mondial, „close to market”

Activitățile finanțate pot fi:

 • prototiparea;
 • miniaturizarea;
 • scalarea;
 • proiectarea;
 • verificarea performanțelor;
 • testarea;
 • demonstrarea;
 • dezvoltarea liniilor pilot;
 • validarea pentru replicarea pieței, inclusiv alte activități menite să aducă inovarea în pregătirea și maturitatea investițiilor pentru absorbția pieței.

 

Finanțarea nerambursabilă: 0.5 și 2.5 milioane euro (rata de finanțare 70%)+ 15 milioane de euro în equity

Cut-off 2020 :
19 Mai
07 Octombrie

 

POR 1.2 Proof of concept – produse inovatoare

Investiții în:

 • activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piață în domenii precum: bioeconomie, TIC, spațiu și securitate, energie, mediu şi schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate.

 

Finanțarea nerambursabilă: maximum 200.000 euro

Nu a fost stabilită perioada de depunere.

 

Ministerul Finanțelor Publice: Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiţii” HG807/2014 – Ajutor de stat pentru investițiile majore în economie

Cheltuieli eligibile: costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale şi necorporale

Finanțarea nerambursabilă: minimum 4,5 milioane lei/proiect, minim 50% cofinanțare din partea solicitantului

Termen depunere: 31 decembrie 2020

 

POC 1.1 – Dezvoltarea clusterelor de inovare

Tipuri de activități:

 • Investiții în facilități CD comune ale clusterului;
 • Activități de inovare în cluster;
 • Activități de exploatare a clusterului;
 • Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul).

 

Finanțarea nerambursabilă: minimum 500.000 și maximum 7.500.000 euro

Perioada depunere: 29 ianuarie 2020 – 26 iunie  2020

 

Rețeaua DIGI-B-CUBE: Schema de vouchere pentru IMM-urilor inovative în domeniul medical – Vouchere pentru IMM-urile (inclusiv start-up-urile) inovative în domeniul medical

Vouchere pentru dezvoltare prototip:

 • Sprijin pentru dezvoltare prototip sau pentru conceptualizarea unei soluții (proof of concept, studii de fezabilitate) și care să vizeze digitalizarea în domeniul diagnosticului medical și al lanțurilor valorice conexe;
 • Vouchere de inovare pentru soluții personalizate:
 • Sprijin pentru dezvoltarea în comun a unui produs sau serviciu nou pe baza unui concept demonstrat existent și prin care este vizată digitalizarea în diagnosticul medical și al lanțurilor valorice conexe.

 

Vouchere pentru dezvoltare prototip:

 • până la 20.000 euro/IMM;
 • până la 60.000 euro/proiect;
 • Vouchere de inovare pentru soluții personalizate:
 • până la 50.000 euro/IMM
 • până la 150.000 euro/proiect.

 

Termen I: 29 iulie 2020
Termen II: 3 februarie 2021

 

Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions/ALL Programme – Produse IT dedicate Îmbătrânirii Active și Programelor de trai asistat

Se finanțează proiecte de colaborare inovatoare, transnaționale și multidisciplinare. Domeniile AAL includ soluții pentru Active Living, cum ar fi în muncă și formare, dezvoltare abilități, pentru informare și comunicare, soluții în domeniul sănătății și îngrijirii, al vieții și al construcțiilor, al mobilității și al transportului, siguranței și securității.

Finanțare nerambursabilă:

 • 250.000 euro în cazul în care entitatea din România este coordonator de proiect;
 • 200.000 euro în cazul în care entitatea din România este partener în proiect

 

Deadline: 24 august 2020

No Comments

Post A Comment