Microgranturi de 2.000 Euro – Sprijin nerambursabil

Microgranturi de 2.000 Euro – Sprijin nerambursabil

Cadru legislativ: Proiect ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

 

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.

 

Microgranturile se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

 • micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;
 • Persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. 1;
 • Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz.

 

Microgranturile se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
 • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b) și c);
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

 

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte
 • categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.

 

Anexa 1.DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL
MĂSURII 1. MICROGRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU

 

18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR

1811 Tiparirea ziarelor
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie şi servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor

32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

58. ACTIVITATI DE EDITARE

5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software

59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor deteleviziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICATII

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

62.ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI

6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a

71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA

7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interesturistic
9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

No Comments

Post A Comment