FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE

Programul național multianual de microindustrializare este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat, prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE). Obiectivul programului îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin procedură, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.

Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 660 de beneficiari, din care minim 165 de beneficiari în anul 2018. 

Pot beneficia de prevederile programului societățile care:

 • au cel puțin 1 an calendaristic de la înființare la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de afaceri;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru.

 

Sunt eligibile în cadrul programului societățile care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 1811 Tipărirea ziarelor;
 • 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcțiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații – cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniției;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activități industriale n.c.a.

 

Prin Program se finanțează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

 • Alocație Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 000 lei/beneficiar;
 • Contribuție proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici vor completa și transmite on-line planul de afaceri începând cu 13.08.2018 ora 10.00, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 29.08.2018.

Sursa: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-de-microindustrializare-/

No Comments

Post A Comment