Bucharest Startup City

Bucharest Startup City

Programul de finanțare Bucharest Startup City este dedicat start-up-urilor din Municipiul București, fiind implementat pe baza unui parteneriat încheiat între Primăria Municipiului București și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Prin acest program vor fi susținute min. 200 start-up-uri, cu o valoare maximă a ajutorului de minimis de 50.000 Euro per start-up (respective 236.985 lei), reprezentând maxim 90% din cheltuielile eligibile. Pot aplica pentru finanțare societățile din Municipiului București, înființate după data de 1 ianuarie 2019.

Stadiul programului: publicat spre consultare până la data de 25 aprilie 2019. Propunerile și sugestiile de modificare/îmbunătățire se pot trimite în scris până la data de 28.03.2019. Aplicațiile (planurile de afaceri) vor fi depuse și evaluate prin intermediul platformei online https://buchareststartupcity.ro/.

Cheltuieli eligibile ale programului sunt:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT, licențe necesare desfășurării activității;
 • Achiziționarea de spații de lucru;
 • Autoturisme in valoare de max. 40.000 lei (maxim un autoturism pe beneficiar);
 • Achiziționarea de mobilier, aparatura birotica;
 • Achiziționarea de echipamente in scopul obținerii unei economii de energie;
 • Achiziționarea de echipamente de încălzire sau climatizare;
 • Salarii, utilități, servicii de contabilitate, chirii;
 • Website, fără hosting, în valoare max. 6.000 lei;
 • Brevete de invenții, francize, etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitaților antreprenoriale (cheltuială OBLIGATORIE) în valoare de max. 1.000 lei;
 • TVA nedeductibila pentru aplicații neplătitori de TVA;
 • Consultanta pentru întocmirea documentației în valoare de max. 8.000 lei;
 • Programe software necesare desfășurării activității in valoare max. 80.000 lei; pentru comerțul on-line valoare max. software este 20.000 lei;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor;
 • Plăcuță informativa cu privire la program.

Evaluarea planurilor de afaceri se va face în trei etape:

 • Faza A – evaluarea eligibilității și verificarea administrativă a aplicației;
 • Faza B – evaluarea tehnico-financiară (conform grilei de evaluare);
 • Faza C – interviu/pitch (doar primele 250 din clasament faza B).
No Comments

Post A Comment