Active Citizens Fund

Active Citizens Fund

Active Citizens Fund este un program de finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale, care se desfășoară în România între 2019-2024. Programul face parte din Granturile SEE și Norvegiene și are ca obiectiv consolidarea societății civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

BUGET: 46.000.000 €
PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2019 – 2024

SOLICITANȚI ELIGIBILI:
ONG-uri înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924;
Crucea Roșie Română şi filialele acesteia cu personalitate juridică;
Fundaţiile de tineret.

PARTENERI ELIGIBILI
ONG-uri (din România, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Moldova, Ucraina şi Serbia);
Entități publice cu personalitate juridică (autorități publice locale și centrale, instituții/agenții  publice, servicii publice guvernamentale descentralizate, unități administrativ-teritoriale, universități etc.);
Entități private cu personalitate juridică;
Organizații, agenții sau organisme internaționale.
Programul încurajează, prin intermediul Inițiativelor Regionale ale Societății Civile, schimbul de cunoștințe, dezvoltarea de rețele regionale, promovarea învățării reciproce, adoptarea și utilizarea cunoștințelor și cele mai bune practici în vederea consolidării sectorului societății civile în țările beneficiare.

APELURI DESCHISE
Apel #1 – Participare civică în zone insuficient deservite (ongoing): Obiectivul acestui Apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.
Apel #2 – Educaţie şi implicare civică (runda 1): Obiectivul acestui Apel este de a crește nivelul educației pentru drepturile civice şi drepturile omului și de a acorda sprijin în exercitarea/consolidarea drepturilor lor.
Apel #3 – Activism civic și advocacy (runda 1): Obiectivul acestui Apel este sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.
Apel #4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal (ongoing): Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului/tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.
Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal (runda 1): Obiectivul acestui Apel este de a susține ONG-urile pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen.
Apel #6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite (ongoing): Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv pe cea a comunităților interetnice și de a contribui la incluziunea lor socială.
Apel #7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (runda 1): Obiectivul acestui Apel este să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/naţional pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.
Apel #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 1): Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația populaţiei de etnie romă.

No Comments

Post A Comment